Otevřený nástroj Diversity Compass - on-line dotazník

Přínos nástroje Diversity Compass pro zaměstnavatele

„Jedním z podstatných faktorů pro úspěšné vedení lidí je diverzita, a to na všech úrovních společnosti. Firmy, které mají vyšší míru diverzity ve svém vedení či ve statutárních orgánech, dlouhodobě vykazují lepší finanční výsledky.“ (Diverzita na trhu práce ve 21. století, str. 12)

Otevřený online analytický nástroj Diversity Compass je určen pro široké spektrum zaměstnavatelů na českém trhu práce. Pomůže vám zorientovat se rychle v základních agendách diverzity a inkluze na pracovišti a může se stát základem pro další úspěšný rozvoj diverzity a inkluze na všech úrovních vaší společnosti. Vyplněním dotazníku získáváte okamžitý a více než orientační přehled, ve kterých klíčových oblastech by vaše společnost mohla diverzitu a inkluzi více rozvíjet a prohlubovat a ve kterých klíčových oblastech si naopak vedete dobře.

Co obnáší vyplnění dotazníku

Dotazník vyplňuje zpravidla jedna či více osob z vedení společnosti, zejména z oblasti rozvoje lidských zdrojů-HR, personálního oddělení apod. Vyplnění dotazníku samo o sobě zabere přibližně 1 až 2 hodiny práce. Shromáždění potřebných údajů a informací pro odpovědi v dotazníku vám může zabrat 1, případně i 2 dny. Dotazník si můžete před vyplněním celý v klidu pročíst, abyste měli představu o struktuře, tématech a mohli jste si pro vyplnění připravit relevantní podklad, případně vyplnit část a později se k dotazníku vrátit. Po vyplnění následně obdržíte zpětnou vazbu v podobě vašich výsledků za jednotlivé klíčové oblasti. Je však nutné odpovědět na všechny otázky ve všech 5 oblastech.

Vyhodnocení a doporučení následných kroků

Vyhodnocení dotazníku nebude ve vztahu k vaší společnosti nikde zveřejňováno. Je určené pouze pro vaši společnost a pro další plány a aktivity vašeho možného rozvoje diverzity a inkluze. Diversity Compass je součástí volně dostupné sady otevřených nástrojů pro zaměstnavatele na českém trhu práce, které jsme pro vás připravili, abychom vám k diverzitě otevřeli a usnadnili přístup. Pokud máte zájem získat další informace a zkušenosti pro rozvoj a zavádění diverzity ve vaší společnosti, stačí navštívit naše stránky www.diverzita.cz. K dispozici zde máte další připravené otevřené nástroje projektu Diversity&Inclusion MasterClass - „Průvodce po MasterClass“ a Videa a podcasty s ambasadory dobré praxe v diverzitě a inkluzi z řad zkušených signatářských firem Charty diverzity.

Vyplněním dotazníku souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů, které naleznete zde.